کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

لینکهای مفید

Title Website Address
Builder Magazine
Building Works. inc.
Cement Association of Canada
Concrete.com, LLC
Concrete Foundations Association
National Cocrete Masonry Association
Portland Cement Association
American Concrete institve
American Concrete Parement Association
Federal High-way Association
انجمن بتن ایران
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مركز عمران ايران
انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن
گروه مهندسي مشاوره صنعتي
شهرداري تهران
شاخه ايراني ACI انجمن بتن آمريكا
سايت سيمان ايران
پايگاه اطلاع رساني پيمانكاران عمومي
انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت ، گاز و پتروشيمي
انجمن صنفي شركتهاي پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران