کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

محصولات

کفپوش صنعتی پایه رزینی

کفپوش صنعتی پایه رزینی
آرموتاپ کفپوش رزینی، کفپوش پایه رزینی، کف پوش رزینی