کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com
محصولاتکفپوش صنعتی پایه سیمانی

کفپوش صنعتی پایه سیمانی

کفپوش صنعتی دستپاش آرموکریت

کفپوش صنعتی دستپاش آرموکریت
 کفپوش پارکینگ های طبقاتی، کفپوش محوطه ها،کفپوش انبارها با بهره برداری سبک و صنایع نساجی و پارچه بافی

کفپوش صنعتی سیمانی آرملات

کفپوش صنعتی سیمانی آرملات
کفپوش صنایع خودروسازی،کفپوش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،کفپوش صنایع فولاد و ذوب فلزات، کفپوش نیروگاه ها، کفپوش کارخانجات صنعتی،کفپوش پایانه ها و باراندازها،کفپوش ایستگاه های مترو و راه آهن،کفپوش فرودگاه ها،کفپوش بنادر،کفپوش سردخانه ها و کشتارگاه ها، کفپوش مراکز نظامی