کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

داروسازی عماد درمان پارس

داروسازی عماد درمان پارس
کارفرما:
محل اجرا: داروسازی عماد درمان پارس
فیلد 3: شهرک صنعتی کاوه
فیلد 4:
فیلد 5: 1395/02/5
وضعیت: