کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

پروژه های اجرا شده

داروسازی عماد درمان پارس

داروسازی عماد درمان پارس


کارفرما:
محل اجرا: داروسازی عماد درمان پارس
فیلد 3: شهرک صنعتی کاوه
وضعیت:
پاركينگ طبقاتي لاله

پاركينگ طبقاتي لاله


کارفرما:
محل اجرا: سازمان ترافيك شهرداري تهران
فیلد 3: خيابان فاطمي
وضعیت: 1
تابا الكترونيك

تابا الكترونيك


کارفرما:
محل اجرا: تابا الكترونيك
فیلد 3: شهرك صنعتي پرند
وضعیت: 2
دارو سازي آريا

دارو سازي آريا


کارفرما:
محل اجرا: داروسازي آريا
فیلد 3: كيلومتر 16 جاده مخصوص كرج
وضعیت: 3
شركت پست

شركت پست


کارفرما:
محل اجرا: شركت پست
فیلد 3: تهران
وضعیت: 4
داروسازي زهراوي

داروسازي زهراوي


کارفرما:
محل اجرا: داروسازي زهراوي
فیلد 3: شهرستان تبريز
وضعیت: 4
داروسازي زهراوي

داروسازي زهراوي


کارفرما:
محل اجرا: داروسازي زهراوي
فیلد 3: شهرستان تبريز
وضعیت: 5
داروسازي كيش مديفارم

داروسازي كيش مديفارم


کارفرما:
محل اجرا: داروسازي كيش مديفارم
فیلد 3: جزيره كيش
وضعیت: 6
1 2