کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

پروژه های اجرا شده

دانشگاه بابلسر

دانشگاه بابلسر


کارفرما:
محل اجرا: شرکت ساسوله
فیلد 3: شهر ساری
وضعیت:
سازمان امور مالياتي

سازمان امور مالياتي


کارفرما:
محل اجرا: سازمان امور مالياتي
فیلد 3: تهران
وضعیت: 1
پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهر آباد

پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهر آباد


کارفرما:
محل اجرا: آذر سيماب
فیلد 3: فرودگاه مهراباد
وضعیت: 2
راه آهن جمهوري اسلامي ايران

راه آهن جمهوري اسلامي ايران


کارفرما:
محل اجرا: راه آهن جمهوري اسلامي ايران
فیلد 3: 1393
وضعیت: 3
شركت پست

شركت پست


کارفرما:
محل اجرا: شركت پست
فیلد 3: تهران
وضعیت: 4
شركت پارسيان ترمز

شركت پارسيان ترمز


کارفرما:
محل اجرا: شركت پارسيان ترمز
فیلد 3: تهران
وضعیت: 5
هواپيمايي آسمان

هواپيمايي آسمان


کارفرما:
محل اجرا: هواپيمايي آسمان
فیلد 3: تهران- آشيانه هواپيمايي آسمان
وضعیت: 6
گمرك تهران

گمرك تهران


کارفرما:
محل اجرا: گمرك تهران
فیلد 3: تهران- انبار گمرك تهران
وضعیت: 7
1 2