کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

پروژه های اجرا شده

داروسازی عماد درمان پارس

داروسازی عماد درمان پارس


کارفرما:
محل اجرا: داروسازی عماد درمان پارس
فیلد 3: شهرک صنعتی کاوه
وضعیت:
دانشگاه بابلسر

دانشگاه بابلسر


کارفرما:
محل اجرا: شرکت ساسوله
فیلد 3: شهر ساری
وضعیت:
پاركينگ طبقاتي لاله

پاركينگ طبقاتي لاله


کارفرما:
محل اجرا: سازمان ترافيك شهرداري تهران
فیلد 3: خيابان فاطمي
وضعیت: 1
سازمان امور مالياتي

سازمان امور مالياتي


کارفرما:
محل اجرا: سازمان امور مالياتي
فیلد 3: تهران
وضعیت: 1
پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهر آباد

پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهر آباد


کارفرما:
محل اجرا: آذر سيماب
فیلد 3: فرودگاه مهراباد
وضعیت: 2
تابا الكترونيك

تابا الكترونيك


کارفرما:
محل اجرا: تابا الكترونيك
فیلد 3: شهرك صنعتي پرند
وضعیت: 2
راه آهن جمهوري اسلامي ايران

راه آهن جمهوري اسلامي ايران


کارفرما:
محل اجرا: راه آهن جمهوري اسلامي ايران
فیلد 3: 1393
وضعیت: 3
دارو سازي آريا

دارو سازي آريا


کارفرما:
محل اجرا: داروسازي آريا
فیلد 3: كيلومتر 16 جاده مخصوص كرج
وضعیت: 3
1 2 3 4