02158439

ابتدا نیاز را بررسی می کنیم و سپس راهکار ارائه می دهیم

ابتدا نیاز را بررسی می کنیم و سپس راهکار ارائه می دهیم
ابتدا نیاز را بررسی می کنیم و سپس راهکار ارائه می دهیم...
مدیریت در شرکت آرملات براین عقیده بنا شده است که ابتدا مکان و جایگاه مورد مصرف محصولات بررسی شود و پس از کارشناسی کامل، محصول منطبق با نیاز متقاضیان ارائه گردد.
به طور کلی کالاي مورد عرضه شرکت آرمات در سه بخش پایه سیمانی، پایه رزینی و پایه لیتیومی تولید و پاره اي از این محصولات مستقیماً از شرکت هاي اروپایی تهیه و عرضه می گردد.
هرکدام از این محصولات به فراخور خصوصیات و ویژگی هاي خود در صنایع مختلف با کاربري هاي فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.

( ویژگی ها و خصوصیات فنی کامل کلیه محصولات را در بخش کاتالوگ ها ملاحظه خواهید فرمود)
برای آگاهی و اطلاعات بیشتر درخصوص کلیه محصولات، با دایره فنی پژوهشی شرکت آرملات تماس بگیرید و پوشش متناسب با پروژه خود را از مشاوران ما پرس و جو کنید