02158439

پروژه محصول کانورجنت(سخت کننده پايه ليتيوم)

  • نام پروژه : پروژه محصول کانورجنت(سخت کننده پايه ليتيوم)
  • کارفرما: کارفرما
  • تاریخ شروع پروژه : 1398/11/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12/20
آرملات - کفپوش صنعتی - اپوکسی - رزینی - لیتیوم - بتن - کفپوش بتنی