پروژه مجتمع فولاد چادر ملو اردکان

معرفی پروژه

پروژه اجرای آرملات و اپوکسی سوله های جنرال، مواد شیمیایی و فروسیلیکون در مجتمع صنعتی چادر ملو اردکان