پارک علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)

معرفی پروژه

اجرای کفسازی صنعتی آرملات

پروژه کفسازی آرملات برای پارک علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع) توسط شرکت تولیدی صنعتی آرملات